پیام تسلیت

جناب آقای صالحیان مدرس محترم

درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از محضر باریتعالی طلب عفو و مغفرت می نماییم.

از طرف مدیریت ،اساتید، کارمندان و دانشجویان مرکز