کارشناسی تربیت مربی پیش از دبستان

مقدمه :

بر اساس یافته های روانشناسی و علوم تربیتی ،سالهای پیش از دبستان در رشد و تربیت کودکان نقش اساسی و تعین کننده ای دارد . در این دوران حساس و مهم ، یادگیری کودکان عمیق تر ،سریعتر و آسان تر انجام می شود ، توانایی آنان در جنبه های مختلف رشد ،شکوفا میشود و پایه های اصلی شخصیت آنان شکل می گیرد .

ایجاد محیطی غنی و پر بار همراه یا کاربرد شیوهای آموزشی مناسب ، رشد و پرورش کودکان در این سالهای پر اهمیت ، تضمین می کند . بدون تردید رای آموزش هدفمند کودکان پیش دبستانی ،وجود مربیان آگاه و متعهد ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است . در حال حاضر تعداد مربیان آموزش دیده به دلایل مختلف ،بر اساس رفع نیازهای آموزشی و مراکز پیش دبستانی کافی نیست ، بنابراین تربیت نیروی انسانی شایسته و کارآمد باید یکی از اهداف مهم مراکز آموزشی – تخصصی باشد .

فارغ التحصیلان این دوره با شناخت خصوصیات روانی ، عاطفی کودکان در سنین قبل از دبستان ، ضمن توجه به تفاوتهای فردی با نحوه برقراری ارتباط سالم و علمی از روشهای آموزشی و تربیتی مناسب در جهت پرورش استعداد های فردی و رشد روانی و اجتماعی آنان استفاده می نمایندو با توجه دقیق به زمینه های تربیتی ناسالم و اختلالات کودکان آنان را به متخصصین مربوطه ارجاع و از بازیها و سرگرمی های تفریح هدفدار در جهت اهداف تربیتی استفاده می نمایند .

داوطلبان پس از فارغ التحصیلی می توانند در مشاغل نظیردر مناطق مختلف مراکز دولتی در خصوص پیش از دبستان – فعالیت در مقطع دبستان (خصوصا” کلاس اول تا سوم ) ،مدیریت و سرپرستی مراکز آموزش پیش از دبستان و کمک روانشناسان و مشاوران جهت رفع مشکلات خاص کودکان مشغول به فعالیت گردند .