کارشناسی تبلیغات تجاری

تعریف و هدف :

تبلیغات یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است تبلیغات، دانش ترغیب، خلاقیت و احساس است. تبلیغات یک رشته حرفه ایست که دائماً در حال رشد و توسعه می باشد. این رشته به واسطه رشد صنعت و تکنولوژی در همه جای زندگی ما حضوردارد تمامی شواهد و نشانه ها حاکی از این هستند که تبلیغات طی قرن 21 اثر قدرتمندتری بر بسیاری از جوانب زندگی ما خواهد داشت.

به طور جامع تر، معرفی کالاها و خدمات به روش ترغیبی، هوشمندانه و خلاقانه به مخاطب و مصرف کننده را به گونه ای که احساسات او را برانگیزد و او را به خرید ترغیب نماید تبلیغات می نامیم و از اهداف آن می توان به ارتقاء ارزش کالاها و خدمات، افزایش استفاده از کالاها و خدمات موجود، ساخت، تقویت و توسعه یک برند و حفظ ارزش آن، ایجاد اعتماد و ترجیح نسبت به برند، افزایش وفاداری مشتری به برند، افزایش درآمد و رشد فروش، افزایش سهم از کل بازار، دسترسی به بازار و خریداران جدید، اعمال نفوذ در تصمیمات خرید و… اشاره کرد.

در دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری در قالب آموزش های علمی – کاربردی به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارت های عملی قادر به انجام امور محوله در زمینه تخصصی تبلیغات به گونه ای ایده آل و شایسته انجام دهند.

ضرورت و اهمیت :

امروزه به طور فزاینده ای مشتریان باهوش ترشده، امکانات مجهزتری دارند، آگاهی بهتری می یابند، محافظت بهتری می شوند و دامنه انتخاب بیشتری دارند، و از آنجایی که بازار به سمت مشتری گرایی در حرکت است، اکنون باید تبلیغ کنندگان بینش بسیار عمیق تری را نسبت به خواسته ها، نیازها و تمایلات مشتریان خود داشته و در پی کسب رضایتی فراتر از انتظارات آنها را به شیوه ای کارامد و موثرباشند. و همان طورکه در دنیای امروز، متدهای تبلیغاتی برای ایجاد آگاهی در مصرف کنندگان پیشرفت کرده، با چالشی تحت عنوان شکاکیت مصرف کننده مواجه است. بنابراین پرداختن به این حرفه و حضور افرادی متخصص و با تجربه وصاحب سبک در این حوزه یک ضرورت محسوب می شود.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان :

الف- تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه

ب- برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی

پ-مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی

ت- بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها

ث- کارآفرینی،خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب وکار

ج- برقراری ارتباط موثردر محیط کار

چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت،ایمنی و محیط زیست(HSE)

ح- برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای

خ-تصمیم سازی ئتصمیم گیری بخردانه

د-تفکرنقادانه و اقتضایی

ذ-خلاقیت ونوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان :

– بتواند اهداف تبلیغ را تعیین کند.

– بتواند استراتژی تبلیغ را با توجه به مخاطب و شرایط بازار و رقبا مشخص نماید.

– بتواند ابزار تبلیغ را مشخص کند.

– بتواند محصول رقیب را بشناسد.

– بتواند تقویم اجرایی پروژه را تعیین کند.

– بتواند بودجه تبلیغ را در نظر داشته باشد.

– بتواند ایده پردازی داشته باشد.

– بتواند طرحهای تبلیغاتی را ارزیابی کند.

– بتواند تاثیر تبلیغات را بسنجد.

– بتواند محتوای فنی تبلیغات را کنترل کند.

– بتواند مبارزه تبلیغاتی در سطح محلی و ملی انجام دهد.

– بتواند بازار مصرف ومخاطب را بشناسد.

– بتواند مدیریت تبلیغ را به عهده بگیرد.

– بتواند کانون تبلیغاتی را مدیریت نماید.

– بتواند جلسات مذاکره را هدایت نماید.

– بتواند تیزر تبلیغاتی(شنیداری و تصویری) تولید نماید.

– بتواند تبلیغات اینترنتی را ارزیابی نماید.

– بتواند از قوانین و حقوق بازاریابی تجاری استفاده نماید.

– بتواند برای بازاریابی شیوه های مختلف تبلیغات را مدیریت نماید.

مشاغل قابل احراز :

– سناریو نویس در تبلیغات (پیشنهاده نویس) برنامه ریز تبلیغات

– کارشناس پژوهش

– مدیرتبلیغات (مدیر پروژه)

– مدیر کانونهای تبلیغاتی

– کارشناس امور هنری ( تصویری و شنیداری )

طول و ساختار دوره :

دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به 2 بخش آموزش در مرکز مجری و آموزش در محیط کار تقسیم می شود.

مجموع واحدهای هر دوره بین 65 تا 70 و مجموع ساعات آن 1700 تا 2000 ساعت می باشد که در طول حداقل 2 و حداکثر 3 سال قابل اجرا است.

دروس پیشنهادی ترم اول :

1-کاربینی

2-تفسیرآماری

3-جامعه شناسی تبلیغات

4-هنر ورسانه

5-اقدام پژوهی

6-زبان تخصصی

7-تربیت بدنی2

8-درس عمومی

دروس پیشنهادی ترم دوم :

1-کاربرد نرم افزارهای فیلم سازی

2-تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی

3-شیوه های اقناع و تبلیغ

4-رفتارشناسی بازاریابی

5-تصویربرداری

6-کارورزی1

7-درس عمومی

8-مهارت مشترک

دروس پیشنهادی ترم سوم :

1-بودجه و برنامه ریزی تبلیغات

2-مدیریت تبلیغات

3-تبلیغات اینترنتی

4-مدیریت بازاریابی

5-حقوق و قوانین تبلیغاتی

6-تیزر تبلیغاتی

7-مهارت مشترک

8-درس عمومی

دروس پیشنهادی ترم چهارم :

1-نظام اقتصادی ایران

2-هویت وبرندسازی

3-تحقیقات بازاریابی

4-مدیریت بازاریابی جهانی

5-برنامه ریزی بازاریابی

6-حقوق وقوانین بازاریابی

7-مهارت مشترک

8-درس عمومی

9-کارورزی2