کارشناسی تبلیغات تجاری

تعریف و هدف :

تبلیغات یکی از اجزای آمیخته بازاریابی است تبلیغات، دانش ترغیب، خلاقیت و احساس است. تبلیغات یک رشته حرفه ایست که دائماً در حال رشد و توسعه می باشد. این رشته به واسطه رشد صنعت و تکنولوژی در همه جای زندگی ما حضوردارد تمامی شواهد و نشانه ها حاکی از این هستند که تبلیغات طی قرن ۲۱ اثر قدرتمندتری بر بسیاری از جوانب زندگی ما خواهد داشت.

به طور جامع تر، معرفی کالاها و خدمات به روش ترغیبی، هوشمندانه و خلاقانه به مخاطب و مصرف کننده را به گونه ای که احساسات او را برانگیزد و او را به خرید ترغیب نماید تبلیغات می نامیم و از اهداف آن می توان به ارتقاء ارزش کالاها و خدمات، افزایش استفاده از کالاها و خدمات موجود، ساخت، تقویت و توسعه یک برند و حفظ ارزش آن، ایجاد اعتماد و ترجیح نسبت به برند، افزایش وفاداری مشتری به برند، افزایش درآمد و رشد فروش، افزایش سهم از کل بازار، دسترسی به بازار و خریداران جدید، اعمال نفوذ در تصمیمات خرید و… اشاره کرد.

در دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات تجاری در قالب آموزش های علمی – کاربردی به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارت های عملی قادر به انجام امور محوله در زمینه تخصصی تبلیغات به گونه ای ایده آل و شایسته انجام دهند.

ضرورت و اهمیت :

امروزه به طور فزاینده ای مشتریان باهوش ترشده، امکانات مجهزتری دارند، آگاهی بهتری می یابند، محافظت بهتری می شوند و دامنه انتخاب بیشتری دارند، و از آنجایی که بازار به سمت مشتری گرایی در حرکت است، اکنون باید تبلیغ کنندگان بینش بسیار عمیق تری را نسبت به خواسته ها، نیازها و تمایلات مشتریان خود داشته و در پی کسب رضایتی فراتر از انتظارات آنها را به شیوه ای کارامد و موثرباشند. و همان طورکه در دنیای امروز، متدهای تبلیغاتی برای ایجاد آگاهی در مصرف کنندگان پیشرفت کرده، با چالشی تحت عنوان شکاکیت مصرف کننده مواجه است. بنابراین پرداختن به این حرفه و حضور افرادی متخصص و با تجربه وصاحب سبک در این حوزه یک ضرورت محسوب می شود.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان :

الف- تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه

ب- برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی

پ-مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی

ت- بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها

ث- کارآفرینی،خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب وکار

ج- برقراری ارتباط موثردر محیط کار

چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت،ایمنی و محیط زیست(HSE)

ح- برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای

خ-تصمیم سازی ئتصمیم گیری بخردانه

د-تفکرنقادانه و اقتضایی

ذ-خلاقیت ونوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان :

– بتواند اهداف تبلیغ را تعیین کند.

– بتواند استراتژی تبلیغ را با توجه به مخاطب و شرایط بازار و رقبا مشخص نماید.

– بتواند ابزار تبلیغ را مشخص کند.

– بتواند محصول رقیب را بشناسد.

– بتواند تقویم اجرایی پروژه را تعیین کند.

– بتواند بودجه تبلیغ را در نظر داشته باشد.

– بتواند ایده پردازی داشته باشد.

– بتواند طرحهای تبلیغاتی را ارزیابی کند.

– بتواند تاثیر تبلیغات را بسنجد.

– بتواند محتوای فنی تبلیغات را کنترل کند.

– بتواند مبارزه تبلیغاتی در سطح محلی و ملی انجام دهد.

– بتواند بازار مصرف ومخاطب را بشناسد.

– بتواند مدیریت تبلیغ را به عهده بگیرد.

– بتواند کانون تبلیغاتی را مدیریت نماید.

– بتواند جلسات مذاکره را هدایت نماید.

– بتواند تیزر تبلیغاتی(شنیداری و تصویری) تولید نماید.

– بتواند تبلیغات اینترنتی را ارزیابی نماید.

– بتواند از قوانین و حقوق بازاریابی تجاری استفاده نماید.

– بتواند برای بازاریابی شیوه های مختلف تبلیغات را مدیریت نماید.

مشاغل قابل احراز :

– سناریو نویس در تبلیغات (پیشنهاده نویس) برنامه ریز تبلیغات

– کارشناس پژوهش

– مدیرتبلیغات (مدیر پروژه)

– مدیر کانونهای تبلیغاتی

– کارشناس امور هنری ( تصویری و شنیداری )

طول و ساختار دوره :

دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری و آموزش در محیط کار تقسیم می شود.

مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ و مجموع ساعات آن ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است.

دروس پیشنهادی ترم اول :

۱-کاربینی

۲-تفسیرآماری

۳-جامعه شناسی تبلیغات

۴-هنر ورسانه

۵-اقدام پژوهی

۶-زبان تخصصی

۷-تربیت بدنی۲

۸-درس عمومی

دروس پیشنهادی ترم دوم :

۱-کاربرد نرم افزارهای فیلم سازی

۲-تحلیل محتوای پیامهای ارتباطی

۳-شیوه های اقناع و تبلیغ

۴-رفتارشناسی بازاریابی

۵-تصویربرداری

۶-کارورزی۱

۷-درس عمومی

۸-مهارت مشترک

دروس پیشنهادی ترم سوم :

۱-بودجه و برنامه ریزی تبلیغات

۲-مدیریت تبلیغات

۳-تبلیغات اینترنتی

۴-مدیریت بازاریابی

۵-حقوق و قوانین تبلیغاتی

۶-تیزر تبلیغاتی

۷-مهارت مشترک

۸-درس عمومی

دروس پیشنهادی ترم چهارم :

۱-نظام اقتصادی ایران

۲-هویت وبرندسازی

۳-تحقیقات بازاریابی

۴-مدیریت بازاریابی جهانی

۵-برنامه ریزی بازاریابی

۶-حقوق وقوانین بازاریابی

۷-مهارت مشترک

۸-درس عمومی

۹-کارورزی۲