کاردانی تربیت مربی پیش از دبستانی

مقئمه و تعریف :

رشته کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی یکی از رشته های گروه مدیریت و خدمات اجتماعی دانشگاه علمی و کاربردی است. رشته کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی در ادامه مختصرا معرفی شده است.

همچنان که تحقیقات و پژوهش های انجام شده در زمینه های روانشناسی و علوم تربیتی نشان می دهد، امکانات و برنامه های مراکز پیش دبستانی نباید تنها به محافظت کودکان و تامین نیازهای اولیه آنان اختصاص یابد بلکه تدوین برنامه های آموزشی در راستای پرورش کلیه جوانب رشدی در این دوران ضروری بوده و از طرفی این زمان در تحکیم پایه و اساس تربیتی آموزش های بعدی دارای اهمیت است. اطلاع از ناتوانی ها و قابلیت های کودکان در سنین پیش از دبستان می توان به طور چشمگیری در موفقیت های بعدی و پیشگیری از اختلالات مؤثر باشد. بدین ترتیب نقش مربیان پیش از دبستان و معلمان در ارائه راه های صحیح و مؤثر در برخورد با کودکان در جهت رشد ظرفیت ها و استعدادهایشان از جایگاه مهمی برخوردار است.

منظور از تربیت مربی پیش دبستان، تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر در زمینه تعامل با کودکان در سنین قبل از دبستان می باشد تا با فراهم نمودن شرایط محیطی مناسب، زمینه رشد و شکوفائی توانائی ها و ظرفیت های کودکان را امکان پذیر سازد. این مربیان باید قادر به شناخت توانائی های کودکان در ابعاد مختلف جسمی، شناختی، روانی، حرکتی، عاطفی، اجتماعی و زبانی باشند، اهداف و برنامه های آموزشی دردوره قبل از دبستان را بشناسند و در کار کردن با کودکان و آموزش آنها مهارت کافی داشته باشند.

قابلیت ها و توانمندی های فارغ التحصیلان دوره کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی:

– توانائی برقراری ارتباط با کودکان

– توانائی شناسائی مشکلات رفتاری و روانی کودکان

– مهارت در ساخت ابزار آموزشی ساده در کلاس و شناخت رسانه آموزشی و کاربرد آنها

– تهیه و تنظیم پرونده های کودکان

– توانائی و مهارت در چیدمان محیط پیش دبستانی متناسب با ویژگی های این گروه سنی

– توانائی ترتیب دادن مراسم در روزهای خاص

– مهارت در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری برای کودکان

– توانائی برقراری ارتباط با والدین

– شرکت در جلسات کارکنان و گزارش دهی به مسئولین در ارتباط با مشکلات کودکان

– مهارت ایجاد و نگهداری انگیزش در کودکان

– مهارت در به کارگیری روش های نوین آموزشی

– مهارت در رشد دادن خلاقیت نوآموزان

– مهارت در توجه به تفاوت های فردی در آموزش

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیلان دوره کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی:

– مربی پیش دبستانی (شیرخوارگاه، مهد کودک، کودکستان و آمادگی)

– مدیریت داخلی و سرپرستی قسمت های مختلف مراکز پیش از دبستان

– دستیاری روانشناسان و مشاوران مراکز پیش دبستانی جهت رفع مشکلات کودکان خاص

– فعالیت در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان

– فعالیت در آموزش و پرورش و همچنین سازمان بهزیستی