کارشناسی حرفه ای :

– روابط عمومی
– امور رسانه
– بازیگری
– گریم
– چهره پردازی
– مدیریت تبلیغات تجاری
– گرافیک
– تصویرسازی
– تربیت مربی پیش از دبستان
– طراحی و الگوسازی پوشاک
– لباس مجلسی و خانگی