کاردانی حرفه ای :
– روابط عمومی
– گرافیک
– معماری
– نقاشی
– گریم
– بازیگری
– طراحی لباس
– دوخت و تکنولوژی لباس
– تربیت مربی پیش از دبستان
– مدیریت کسب و کار
– حسابداری مالی