اخبار و اطلاعیه های آموزشی مرکز

 ۱

نحوه ثبت نام

۲

دوازدهمین جشنواره قران و عترت

۳

پیام تسلیت

۴

پیام تسلیت

۵

ثبت نام اعتکاف

۶

اطلاعیه

۷

پیام تسلیت

۸

عدم تشکیل کلاس مدرس آقای هاشمی نیا

۹

تشکیل کلاس خانم شفیع زاده

۱۰

عدم تشکیل کلاس

۱۱

تعطیلی مرکز

۱۲

ثبت نام دوره جدید کاردانی وکارشناسی آغاز شد

۱۳

عدم تشکیل کلاس

۱۴

مسابقه عکاسی

۱۵

ثبت نام وام دانشجویی

۱۶

شروع کلاس ها

۱۷

انتخاب واحد دانشجویان جا مانده

۱۸

ارائه درس تفسیر آماری

۱۹

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی مهمان

۲۰

برنامـه های کلاسی نیمسـال دوم